DBP a DCP – OPOMÍJENÉ SLOŽKY MUMIA

blog9

 

VZNIK MUMIA

Poslední dobou jsme se snažili více prozkoumat vznik mumia, protože na toto téma neexistovala žádná vědecká studie. S pomocí rozsáhlého výzkumu Dr. Ghosala bylo v této oblasti dosaženo významného pokroku. Nebudeme se již zabývat podrobnostmi, protože se o nich můžete dočíst v našich předchozích článcích. V těchto článcích se často zmiňujeme o určitých bio substancích. Chtěli bychom jim nyní věnovat více pozornosti, protože hrají zásadní roli při vzniku mumia a v tom, jak účinkují na lidské tělo. Pojďme se na to podívat.

 

DCP a DBP… co to vůbec je? Jednoduše řečeno, jsou to složky, ze kterých se mumio skládá (vedle dalších). DBP znamená dibenzo-α-pyrony a DCP znamená dibenzo-α-pyronové chromoproteiny. DBP a DCP hrají také roli při humifikaci amonitů, což je další pozoruhodný aspekt vzniku mumia, o tom si však můžete přečíst více v předchozích článcích. Tyto složky také mají vliv na celou řadu biologických aktivit, jako jsou například cytotoxické, antioxidační, antialergické, antimikrobiální, antinematodní účinky a působení inhibitorů acetylcholinesterázy. V posledních několika desetiletích bylo objeveno nejméně 53 dibenzo-α-pyronů.

Je zajímavé, že tyto bio substance mumia se vyskytují také v tělech zvířat a v lidské krvi. Zdá se, že v mumiu jsou účinné jak biotické, tak abiotické faktory, zatímco v meteoritech jsou účinné pouze abiotické faktory. Výše uvedená fakta, týkající se existence DBP a fullerenového-DBP aduktu u lidí naznačují dlouhou historii výskytu těchto bioaktivních látek mumia. Mimořádná stabilita mumia a jeho bioaktivních produktů byla zřejmě ovlivněna působením jílovité břidlice obsahující kovové a minerální ionty.

Bylo zjištěno, že zpracované mumio podporuje řadu důležitých biologických procesů u zvířat a lidí. Mezi nejvýznamnější patří působení na přenos energie a snižování hladiny cukru v krvi. Mezi další účinky mumia patří snižování krevního tlaku, příznivý vliv na srdeční činnost, afrodiziakální účinky, zlepšení procesu učení a paměti, a stimulace imunitního systému.

Bylo zjištěno, že bioaktivními činiteli v mumiu jsou DBP, DCP, kyselina fulvová, fullereny a adukty fullerenů-DBP. Nicméně, působení DBP, DCP a kyseliny fulvové bylo určeno pouze částečně vzhledem k nedostatku úplné charakterizace. Také se přišlo na to, že zpracované mumio by mělo obsahovat kromě DBP, DCP a kyseliny fulvové i fullereny a adukty fullerenů jakožto čtvrtou a pátou bioaktivní látku. 

 

PŘENOS ENERGIE A ANTIDIABETICKÝ ÚČINEK

Nejzajímavější věcí týkající se mumia je působení na přenos energie. Byly provedeny testy na albínech potkanů a myších, a přestože NEPODPORUJEME JAKÉKOLIV TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH, výzkum Dr. Ghosala odhalil dosud neznámá fakta o mumiu. Mumio s adukty fullerenu-DBP výrazně zlepšilo energetický status energetické retardace související s cvičením u pokusných myší. Síla posilujícího účinku energie byla u mumia s adukty fullerenu-DBP na stejné úrovni jako síla účinku koenzymu Q10 (CoQ). FST (Forced Swimming Test)-indukované zhoršení CoQ stavu u myší se projevilo poklesem koncentrace CoQ v krvi o 75% a zvýšením CoQ ve svalu o 65% u zvířat, která podstoupila fyzické cvičení.

Fullereny a adukty fullerenů, vyskytující se v meteoritech, amonitech i mumiu, vykazovaly silné antidiabetické účinky u albínů krys. Tento účinek je mnohem silnější u extraktů mumia, obsahujících fullereny a adukty fullerenů než u vzorků neobsahujících fullereny. Při porovnání s antidiabetickou účinností inzulínu a glibenklamidu mělo mumio téměř stejnou účinnost. Mumio neobsahující fullereny ani adukty fullerenů vykazovalo jen slabou účinnost při antidiabetickém screeningu. To svědčí o nezbytnosti přítomnosti fullerenů a aduktů fullerenů k tomu, aby mělo mumio požadované antidiabetické účinky. Závěrem lze říci, že DBP se vyskytuje u mnoha biotických a abiotických látek. Bylo zjištěno, že zvířecí a lidská krev obsahuje DBP a způsob jejich vzniku je spojen s polynenasycenými mastnými kyselinami. Předpokládá se také hypotetický abiotický způsob tvorby zahrnující polyketidové mezistupně. Mumio vyvolává řadu bioaktivit spojených s energií, mezi účinky související s energií patří antidiabetický účinek a ATP-indukované zvýšení energie.

Navzdory všem silným bio aktivním účinkům, které mumio má, zatím nenašlo své místo v moderní medicíně, což je způsobeno nedostatkem znalostí. Samozřejmě je toho ještě mnohem více, co je třeba objevit, ale díky nedávnému výzkumu chemického profilu mumia se objevuje stále více a více možností… kdo ví, co přinesou budoucí objevy.

 

Zdroj:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/and.12482

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.5018

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-34582008000300001&script=sci_arttext&tlng=en

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/003807179190082U

https://www.imedpub.com/articles/synthesis-characterization-and-antimicrobial-activity-of-somedibenzopyrone-derivatives.pdf

https://patents.justia.com/patent/9901596