Z HOR DO VAŠICH DOMOVŮ - ZÍSKÁVÁNÍ MUMIA

Mountaindrop mumio příprava

Mohli bychom říci, že mumio je opravdu darem přírody. Koneckonců, je plné vitamínů a minerálů a zároveň má mnoho pozitivních zdravotních účinků na naše tělo a mysl. K dosažení těchto účinků je třeba, aby prošlo určitými kroky a procesy před tím, než doručíme jeho konečný produkt k vašim dveřím. 

 

ZÍSKÁVÁ SE HLUBOKO V POHOŘÍ ALTAJ

Jak si dokážete představit, získávání mumia není snadné. Vzniká miliony let v drsných podmínkách pohoří Altaj, kde tato úžasná přírodní látka pomalu vytéká z horských skal ve výšce téměř 3000 metrů nad mořem. To znamená, že sbírání mumia opravdu není nic snadného. Místní obyvatelé znají zvláštní místa, kde tato černá pryskyřice pokrývá strmé svahy, které zároveň nabízejí velkolepé výhledy. V některých případech protéká mumio kameny zpět do hory, kde se hromadí v jeskyni nebo trhlině. Byly zaznamenány i případy, kdy mumio vytvořilo tak silnou vrstvu tuhé hmoty, že začalo vytvářet stalagmity nebo dokonce větší jezírka sestávající z této nutričně bohaté, krustovité pryskyřice. Místa, jako jsou tato, představují pro místní obyvatele hlavní zdroj mumia, přírodní pryskyřici té nejlepší kvality.

 

NA ŘADU PŘICHÁZÍ PROCES ČIŠTĚNÍ

Je přirozené, že mumio, které se sklízí v podobě husté pryskyřice vysoko v horách, obsahuje poměrně značné množství nežádoucích nečistot. Hlína, kamínky, zbytky rostlin a vše ostatní se rychle zachytí v této lepkavé pryskyřici, a proto pokud chceme získat čistý a bezpečný produkt, je třeba učinit určité kroky. Čištění čistou pramenitou vodou je samozřejmě prvním logickým krokem. Proč? Protože mumio je velice snadno rozpustné ve vodě a když jej ponoříme do vody v poměru přibližně 5:1, všechny nežádoucí nečistoty vystoupají na povrch nebo zůstanou u dna. Tento proces, při kterém udržujeme roztok při určité teplotě, trvá několik hodin a dojde při něm k úplnému oddělení mumia od nečistot. Je velmi důležité používat co nejčistší vodu, protože hraje rozhodující roli v konečné kvalitě produktu. Mountaindrop mumio je čištěno čistou pramenitou vodou, což zajišťuje dlouhou životnost a velmi čistý konečný produkt.

V tomto bodě jsme se dostali o krok blíže k lepkavé pryskyřici, kterou máte (jak doufáme) ve svých rukách, což nás přivádí k dalšímu problému... Jak oddělit roztok vody a mumia?  Stále je potřeba odstranit nečistoty, které vystoupaly na povrch. Tento krok zahrnuje přelévání směsi přes stále jemnější a jemnější filtry, dokud nezískáme čistou směs mumia a vody... není třeba dodávat, že tento proces zůstal od starověku v podstatě nezměněn, jediným rozdílem je skutečnost, že dnes používáme moderní filtrační systémy.

 

SUŠENÍ MUMIA VEDOUCÍ K JEHO DOKONALOSTI

Po vyčištění nám zůstane roztok mumia a čisté vody. K tomu abychom dosáhli konzistence husté, lepkavé pryskyřice, kterou najdete v našich sklenicích, je nezbytně nutný proces sušení, při kterém dochází ke koncentraci našeho mumia. Protože vitamíny a minerály, které se běžně vyskytují v mumiu, mohou být teplem poškozeny, proces sušení by se měl provádět velmi opatrně a precizně.

Co tím myslíme? Někteří výrobci se snaží urychlit proces sušení tím, že vaří směs mumia a vody, dokud nedosáhne požadované hustoty. To poškozuje nutriční hodnotu této substance, protože mnoho jejích složek není příliš odolných vůči vyšším teplotám, což vede ke snížení účinnosti mumia… to znamená, že získáváme horší produkt.

Správný postup je vysoušet roztok mumia a vody po dlouhou dobu při nízkých teplotách, ne vyšších než 40°C. Tímto způsobem se nám podaří zachovat jeho biologický potenciál, aniž by došlo k poškození nutriční hodnoty některých jeho složek. Věříme, že s přípravou kvalitního produktu by se nemělo spěchat a jsme si jistí, že je tento přístup znát v každé sklenici mumia, kterou odešleme.

 

A JAK JE TO S MUMIEM VE FORMĚ TABLET NEBO PRÁŠKU?

Jiné upravené formy mumia (jako je prášek, tablety atd.) vyžadují upravení nezpracované substance a přidání dalších látek, například chlorované vody. Během tohoto procesu ztrácí substance své cenné vlastnosti a energii, což dokazují i radionická měření, která měří její čistotu a energetické pole. Dokonalost přírody spočívá v její jednoduchosti. Když upravíme plody, které nabízí, změníme tím také jejich základní podstatu, což může způsobit více škody než užitku.

 

Vždy jsme si vědomi skutečnosti, že mumio je 100% čistá přírodní látka. Proto nikdy nepoužíváme chemické sloučeniny, čistíme jej pouze čistou pramenitou vodou, a nakonec jej ručně zabalíme do kvalitních sklenic s fialovým sklem. Věříme, že Matka příroda nám dala úžasný dar, se kterým by mělo být zacházeno s respektem ... a doufáme, že o tom naše konečné produkty vypovídají.

 

Zdroj:

https://patents.google.com/patent/US6440436B1/en

https://patentimages.storage.googleapis.com/ce/41/6b/9ff0863ac6dc17/EP1387614B1.pdf